sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Vũ Quang Vinh
- 0948 764 499

Đồ dùng khách sạn

Hộp giấy chữ nhật
Hộp giấy chữ nhật
Khay ly tách trà
Khay ly tách trà
Khay
Khay
Lót ly bầu bần
Lót ly bầu bần
Lót ly vỏ sò
Lót ly vỏ sò
Máng áo có thanh inox
Máng áo có thanh inox
Máng áo thẳng
Máng áo thẳng
Máng quần
Máng quần
Móc áo 10 núm
Móc áo 10 núm